Menu

Forumi HGI

Forum žena i Forum mladih HGI

header photo

Hrvatska građanska inicijativa

Forum mladih HGI -ja

Forum mladih je dragovoljna organizacija mladih članova Hrvatske građanske inicijative i svih građana koji prihvaćaju i podržavaju Statut  i osnovna načela rada HGI-ja, starosne dobi od 18 do 30 godina.

Hrvatska građanska inicijativa kroz rad Foruma za mlade ima za cilj motivirati mlade za aktivno sudjelovanje u društvenom i političkom životu zajednice.

Forum mladih HGI-ja  radi i deluje u okviru Hrvatske građanske inicijative, u skladu sa Pravilnikom, Statutom Stranke i drugim opštim aktima.

Kroz svoj rad i aktivnosti  Forum mladih HGI-ja ostvaruje ciljeve i programska načela Stranke, a posebice kada je riječ o mladima.

Programski prioriteti Foruma mladih odnose se na jačanje transparentnosti rada i aktivnosti mladih, obrazovne aktivnosti, humanitarni rad i međunarodnu suradnju.

Djelovanje članova Foruma mladih ogleda se kroz organiziranje okruglih stolova, tribina, edukativnih radionica i drugih aktivnosti kojima je cilj poboljšanje pozicije mladih u suvremenom društvu i lokalnoj zajednici u kojoj žive i rade.

CILJEVI I ZALAGANJA FORUMA MLADIH HGI-JA

Forum mladih HGI ima za cilj potaknuti aktivnu participaciju mladih u društvenom i političkom životu zajednice, te putem stvaranja baze podataka, tribina i radionica steći uvid o potrebama, problemima i potencijalima mladih.

Također Forum mladih HGI-ja ima za cilj omogućiti mladima da na inspirativan i konstruktivan način ispune svoje slobodno vrijeme, promiču i realiziraju kulturne, edukacijske i druge programe zaštite identiteta.

Forum mladih HGI-ja zalaže se za civilizacijske vrijednosti kao što su:

 • Zaštita ljudskih i manjinskih prava
 • Tolerancija, multietničnost i multikulturalnost
 • Razvoj i zaštita kulturnog identiteta
 • Poticanje i njegovanje ljubavi prema svom rodnom kraju i njegovoj prošlosti
 • Očuvanje kulturne baštine i nacionalnog identiteta Hrvata
 • Edukativni rad s mladima u okviru kojega se mladima pružaju mogućnosti: poticanje i razvoj kreativnih sklonosti, razvijanje kooperativnog rada kroz rad u grupama
 • Razvijanja stvaralačkih sposobnosti mladih (spisateljskih, likovnih, govorničkih,  glazbenih i drugih)
 • Poticanje i razvijanje socijalnih vještina (suradnje, argumentiranog govorenja, raspravljanja i drugih)
 • Njegovanje pozitivnih moralnih stavova (prihvaćanja, poštivanja različitosti)

PODRUČJA RADA FORUMA MLADIH - OPĆENITO

 
 • Organiziranje tribina, okruglih stolova, konferencija, humanitarnih, sportskih, ekoloških i edukativnih akcija
 • Održavanje web stranice Foruma mladih HGI-ja, svakodnevno komuniciranje među članstvom
  putem e-pošte i društvenih mreža
 • Rad na povećanju članstva
 • Sudjelovanje na međunarodnim seminarima i kongresima
 • Razvijanje međunarodne suradnje sa Udrugama mladih
 • Studijska putovanja

Pišite nam- želimo čuti vaše mišljenje, ideje, komentare

Pošalji poruku

Broj posjetitelja

3006